• Current

Küresel iş dünyasının dinamikleri değişirken, aynı zamanda da iş dünyamızın ilgi alanları, demografisi ve niteliği uluslararasılaşma temelinde zenginleşmekte ve gelişmektedir. Küreselleşme temelinde piyasalararası entegrasyon ve uluslararasılaşmış iş ilişkileri, yönetim oluşumları ve finansal gelişmeler stratejik seviyede gerekli donanıma sahip muhasebe ve finans uzmanlarına olan beklentileri de arttırmıştır.


Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı (MSc in Finance & Accounting); profesyonel iş tecrübesine sahip ve kariyer gelişimlerinde finans ve muhasebe alanlarında ihtiyaç duydukları yetkinliklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu program ile ulusal ve uluslararası şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetkin finans ve muhasebe uzmanları yetiştirilerek Türkiye ekonomisine ve akademik araştırmalara destek verilmesi arzulanmaktadır. Profesyonel iş hayatındaki tecrübelerini, finans ve muhasebe teori ve güncel uygulamaları ile birleştirerek, kariyerlerinde ilerleme hedefinde olan potansiyel öğrencilerde bulunması beklenen spesifik yetkinliklere dayalı eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri itibariyle halen mevcut olan işletme yüksek lisans programından ayrılmaktadır.


Program tasarımı yapılırken; ulusal ve uluslararası piyasa ve para politikalarını, süreçlerini ve problemlerini analiz edebilme, bunlara alternatif üretebilme, sistem ve strateji geliştirebilme ile takım bütünlüğü içerisinde stratejiyi uygulayabilme yetkinlikleri dikkate alınmıştır. Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı (MSc in Finance & Accounting)’nın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, üniversitemiz bünyesindeki nicelik ve nitelik olarak geniş ve zengin öğretim elemanlarınca mümkün olabilecektir.

 

1996 yılından itibaren açık olan MBA programımız kapsamında Muhasebe ve Finans alt uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimlerimiz devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi olarak MBA kapsamında Muhasebe ve Finans alt uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi verme konusunda birikim ve tecrübemiz mevcuttur. Bu tecrübe ile mevcut programımız hazırlanmıştır.

 

Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı’nın (MSc in Finance & Accounting) hedefleri:

  • Stratejik düşünme ve sistem bütünlüğünde olayları değerlendirebilecek,
  • Uluslararası standartlara uygun finans ve muhasebe yetkinliğine hakim uzman veya yöneticiler olarak “İstanbul Finans Merkezi” kadrolarında çalışabilecek,
  • Küresel iş ve finans dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarında başarılı olabilecek,
  • Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımını ortaya koyabilecek,
  • Kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmiş,
  • Arzu ettiğinde akademik alanda çalışmalarını tamamlayarak, doktora çalışmalarına devam edebilecek (tezli çalışma yapması durumunda).
FreshJoomlaTemplates.com