SSSbanner

 

Genel Sorular

1. Öğrenci İşleri’ne nasıl ulaşabilirim?

Fakülte Öğrenci İşlerine  İ.İ.B.F Binası 5.Kat 526 no’lu ofisten ,   Merkez Öğrenci İşlerine ise Rektörlük 1.kattan ulaşabilirsiniz.

2. Öğrenci İşleri’nin çalışma saatleri nelerdir?

Üniversitemizde idari personel  çalışma saatleri 09-18:00 saatleri arasındadır.

3. Akademik yıl nedir?

Fakültemizin web sayfasında ilan edilen 2013-2014  Akademik Yılı  İ.İ.B.F Öğrenci  Klavuzuna bkz.

 

4. Akademik Takvim nedir ve nereden ulaşabilirim?

Üniversitenin bir Akademik yılının Eğitim-Öğretim  faaliyetlerinin  planlanarak ilan edildiği;kayıt tarihlerinin, ders başlama-bırakma tarihlerinin, sınav tarihlerinin, çeşitli etkinliklerinin yer aldığı tablo şeklindeki verilerdir. Üniversitemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

5. Şifremi nasıl alabilirim?

Fakültemizin web sayfasında ilan edilen 2013-2014  Akademik Yılı  İ.İ.B.F Öğrenci  Klavuzuna bkz.

 

6. İç yatay geçiş (bölüm değiştirme) nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Üniversitemizin web sayfasında her dönem sonunda ilan edilen “Yatay Geçiş” bölümüne bk.


7. Dış yatay geçiş nedir, kimler başvurabilir?

Üniversitemizin web sayfasında her dönem sonunda ilan edilen  “Yatay Geçiş” bölümüne bkz.

 

 

Belge ve Form Taleplerine İlişkin

1. Öğrenci İşleri’nden hangi belgeleri alabilirim ve nasıl başvuruda bulunabilirim?

Askerlik tecil işlemlerinin yapılması, okul kimliklerinin hazırlanması, diplomalarının hazırlaması askerlik şubelerinden, kyk ve sgk’dan gelen her türlü yazışmanın cevaplanması resmi transcript verilmesi, öğrenci belgesi,  ÖSYM sınav başvurularının alınması (ALES, KPDS, ÜDS v.s.), ÖSYM şifresi verilmesi İşlemleri  Merkez Öğrenci İşleri  Bürosu tarafından yürütülür. Disiplin Belgesi  Eğitim Dili  yazısı ve Geçici Mezuniyet Belgesi  Fakülte Sekreteri tarafından hazırlanır.

 

2. Öğrenci kimliğimi nasıl ve nereden alabilirim?

Merkez Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır.

 

3. Öğrenci kimliğimi kaybettim. Nasıl yenileyebilirim?

Merkez Öğrenci İşlerine müracaat edilir.

 

4. Paso nasıl alabilirim?

İETT’nin  web sayfasından on-line başvuru yaparak.

 

5. Adres ve/veya iletişim bilgilerimde değişiklik oldu. Ne yapmalıyım?

Merkez Öğrenci İşlerine başvuru yapılmalıdır.

6. Transkriptimi nasıl alırım?

Resmi  mühürlü  Transkripler  Merkez Öğrenci işleri tarafından verilmektedir.

7. Başarı sıramı nasıl öğrenebilirim?

Başarı sıraları ( sınıf 1. 2. ve 3.’leri ) Ağustos ayında Bölüm tarafından ilan edilir.

 

8. (Erkek öğrenciler için) Askerlik ertelemem için ne yapmam gerekli?

Merkez Öğrenci İşlerine başvuru yapılmalıdır.

 

9. Kaydımı nasıl dondurabilirim?

Fakülte Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

 

10. Ne zamana kadar kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirim?

Dönem kayıt dondurma başvuruları en geç final sınavından önce yapılmalıdır.

 

11. Kaç dönem kayıt dondurabilirim?

En fazla dört dönem kayıt dondurma yapılabilir.

 

12. Nasıl kaydımı sildirebilirim?
Merkez Öğrenci İşlerine başvuru yapılmalıdır.

 

 

Derslere İlişkin

1. Almakla yükümlü olduğum kredileri, müfredatı nereden görebilirim?

Bölüm Akademik Programından görebilirsiniz.

 

2. Derslerin içerikleri hakkında nerden bilgi alabilirim?

Bölüm web sayfasından bilgi alabilirsiniz

3. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

4. Aldığım bir dersten başarısız olursam, ne yapmalıyım?

Dersi  bir sonraki dönem yeniden almakla yükümlüsünüzdür.

5. Daha önceden aldığım ve başarılı olduğum bir dersi tekrar edebilir miyim?

Ortalama yükseltme amacıyla derse yeniden  kayıt yaptırabilirsiniz.

 

6. Ders muafiyeti nedir, nasıl ders muafiyeti alabilirim?

Daha önce alınmış bir dersin Bölüm akademik programında eşdeğer bir dersin yerine sayılmasıdır. Başka bir üniversiteden alınmış bir ders için dilekçe ile muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.  


7. Başka bir üniversiteden ders almam mümkün mü?

Fakülte Öğrenci İşlerine Dilekçe ile başvuru yaparak Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla başka bir üniversiteden ders alabilirsiniz.

8. Bir dersin öğretim elemanına nasıl ulaşabilirim?

Bölüm  Sekreterine müracaat ederek.

Ders Kayıtları

1. Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

OBS sistemine giriş yaparak akademik danışman onayıyla ders kaydı gerçekleşir .

 

2. Ders programımı ne zaman ve nereden görebilirim?

Ders kayıt haftasında OBS sisteminden görebilirsiniz

 

3. Ders kaydıma nasıl onay alabilirim?

OBS üzerinden akademik danışmanına göndererek onay alabilirsiniz.

 

4. Akademik danışman kimdir?

Her öğrencinin Üniversitedeki programa girişinden ilişiği kesilinceye kadar geçen süre içinde eğitim-öğretim çalışmalarını izlemek, öğrenciyi yönlendirmek ve gerekli onayları vermek üzere bölüm başkanı tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

 

5. Bir dönemde en az ve en fazla kaç kredi alabilirim?

Lisans  öğrencilerinin normal ders yükü, bir yarıyılda en çok 24 kredidir. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla normal ders yükü değişebilir. 

 

6. Öğrenim ücretini ders kayıtlarından sonra ödersem, derslere kayıt yaptırabilir miyim?

Öğrencilerin ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmaları zorunludur. Mazeretleri yönetim kurulunca  kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılabilir. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz; bu sürenin sonunda mazeretlerinin devam etmesi halinde, öğrenci ilgili yarıyıl için geçici olarak ayrılmış sayılır.

7. Ders kayıtlarından sonra bir dersi bırakıp başka bir ders almak istiyorum. Nasıl ve ne zaman bu değişikliği yapabilirim?

Gerekçeli dilekçe ile fakülte öğrenci işlerine müracaat edilir.

 

8. Aldığım bir dersten nasıl ve ne zamana kadar çekilebilirim (withdrawal)?

Dilekçe ile akademik takvimdeki süre   dikkate alınarak.  

Sınavlara – Notlara İlişkin

1. Bütünleme sınavı nedir, kimler girebilir?

Final yerine geçer. Başarısız olan tüm öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

 

2. Mazeret sınavı nedir, kimler başvurabilir?

Vize sınavlarına mazeretleri nedeniyle katılamayan  öğrenciler en az üç gün olmak şartıyla mazeret raporlarını dilekçe ile fakülte öğrenci işlerine teslim etmelidirler.

 

3. Notlarıma nasıl itiraz edebilirim?

Bölüm sekterliğine dilekçe ile müracaat ederek.

 

4. Tek ders sınavı nedir?
2013-2014  Akademik yılı öncesi kayıtlı olan ve mezuniyet için  tek başarısız dersi  bulunan öğrencilere tanınan sınav haktır.

 

5. Ortalama yükseltme sınavı nedir?

2013-2014  Akademik yılı öncesi kayıtlı olan ve mezuniyet için tüm kredilerini tamamlamakla birlikte 2:00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere  verilen sınav hakkıdır.

 

6. Sınamalı (“on probation”) durumdaki öğrenci kimdir?
Yönetmelikten kaldırılmıştır.

 

7. Başarısız (“unsatisfactory”) durumdaki öğrenci kimdir?
Yönetmelikten kaldırılmıştır

 

 

Mezuniyete-Diplomaya İlişkin

1. Mezuniyet şartları nelerdir?

Bölüm Akademik Programındaki tüm ders ve kredileri tamamlayarak  2:00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.  Mezuniyet işlemlerinin başlatılması için Akademik Danışmana müracaat edilir.

 

2. Geçici mezuniyet belgemi ne zaman ve nereden alabilirim?

Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Mezuniyetiniz gerçekleştikten sonra merkez öğrenci işlerine müracaat edilir.

 

3. Diplomamı ne zaman ve nereden alabilirim?

Mezun olduktan altı ay sonra merkez öğrenci işleri ofisi tarafından verilir.

4. Diplomamı benim yerime bir başkası alabilir mi?

Vekalet vermek suretiyle başka birisi alabilir.

 

5. Diplomamı kaybettim, yeni diploma alabilir miyim?

Merkez Öğrenci İşlerine müracaat etmeniz gerekir.

6. Mezuniyet başarı sıralamamı öğrenebilir miyim?

Bölüm Sekreterinizden öğrenebilirsiniz

 

8. Onur Listesi nedir, nasıl girebilirim?

Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

9. Yüksek Onur Listesi nedir, nasıl girebilirim?

Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

10. Mezuniyet törenlerine kim katılabilir?
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler katılır.