ift diploma

 

 

    

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce İşletme ve Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi (UOLP) Lisans Programları açılmış ve öğrenci alacaktır.

 

 

ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW) ile İngilizce İşletme Çift Diploma (UOLP) Lisans Programı

 

Yeditepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü ile ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW) tarafından ortak yürütülecek olan İşletme (İngilizce) çift diploma (UOLP) lisans programı hazırlık sınıfı hariç 4 yıl süreli olup, öğrenciler ilk iki akademik yılı Yeditepe Üniversitesi’nde, kalan iki akademik yılı da UNCW’da tamamlayacaklardır. Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitenin o yıl için belirlenen eğitim ücretini ödemekle yükümlü olacaklardır. Her iki üniversitenin akademik gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, hem YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'nden hem de UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA (UNCW)'dan İşletme Lisans Çift Diploması almaya hak kazanacaklardır. UOLP katılımcıları, gidecekleri ülkenin vizesini almakla ve o ülkenin göçle ilgili tüm yasalarına uymakla yükümlüdür. Barınma, sigorta, yeme-içme, ulaşım, kitap vb. masraflar tamamen öğrenciler tarafından karşılanır.