TYYÇ - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve

TAY - İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Dökümanı

                             
TEMEL DERSLER          
                             
BİRİNCİ YARIYIL  T U   İKİNCİ YARIYIL T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 7   BBA 102 Yönetimin Temelleri 3 0 0 3 5
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3   BBA 203 Çok Kültürlü İş İletişimi 3 0 0 3 5
ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri
3 0 0 3 7   ECON 122 Makroiktisatın Temelleri
3 0 0 3 7
HTR 301
Atatürk İlkerleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 2   HTR 302 Atatürk İlkerleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 2 2
MATH 133 Temel Matematik
3 0 0 3 5   TKL 202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
TKL 201 Türk Dili I 2 0 0 2 2   STAT 410 İstatistik 3 0 0 3 5
LAW 123 Hukuka Giriş 3 0 0 3 4   LAW 192 İşletme Hukuku 3 0 0 3 4
  TOPLAM   18 30     TOPLAM   19 30
                             
ÜÇÜNCÜ YARIYIL T U L Y A   DÖRDÜNCÜ YARIYIL T U L Y A
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı 3 0 0 3 6   BBA 202 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6   BBA 204 Girişimcilik İlkeleri 3 0 0 3 6
BBA 241 Finansal Muhasebe (+Lab) 2 0 2 3 6   BBA 242 Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 0 3 6
BBA 205 Yönetsel Düşünce 3 0 0 3 6   BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3 0 0 3 6
BBA 261 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6   BBA 364 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 6
                             
  TOPLAM   18 30     TOPLAM   15 30
                             
BEŞİNCİ YARIYIL T U L Y A   ALTINCI YARIYIL T U L Y A
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3 0 0 3 4   BBA 345 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
BBA 341 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7   BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 0 3 6
BBA 382 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3 0 0 3 6   BBA 384 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 6
BBA 343 İşletme Finansmanı 3 0 0 3 7   BBA 383 Yönetim Bilimi 3 0 0 3 6
  Alan Seçmeli (Zorunlu) I* 3 0 0 3 6     Alan Seçmeli (Zorunlu) II* 3 0 0 3 6
                             
  TOPLAM   15 30      TOPLAM   15 30
                             
YEDİNCİ YARIYIL T U L Y A   SEKİZİNCİ YARIYIL T U L Y A
BBA 401 Uluslararası İşletme 3 0 0 3 5   BBA 402 Stratejik Yönetim 2 0 2 3 6
BBA 363
Marka Yönetimi 3 0 0 3 5     Alan Seçmeli V** 3 0 0 3 6
  Alan Seçmeli (Zorunlu) III* 3 0 0 3 6     Alan Seçmeli VI** 3 0 0 3 6
  Alan Seçmeli IV* 3 0 0 3 6    BBA 481 Proje Yönetimi 3 0 0 3 6
  Serbest Seçmeli I** 3 0 0 3 5     Serbest Seçmeli II*** 3 0 0 3 5
 BBA 491  Staj
0 0 0 NC 4                
  TOPLAM   15 31     TOPLAM   15 29
                             
                Minimum Mezuniyet Koşulları
  T: Teori , U: Uygulama ,  L: Laboratuar,  Y: Yedi             Kredi 127
  A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer  Sist             AKTS 240
                Ders Sayısı 45
                             
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER          
                             
Tamamlayıcı Seçmeli - AILP T U L Y A   Tamamlayıcı Seçmeli - HPA T U L Y A
Estetik, Yorumlayıcı, Edebi Yaklaşımlar             Tarihi ve Felsefi Yaklaşımlar          
FAR 111 Sanat Tarihi 3 0 0 3 6   PHIL 101 Felsefeye Giriş 3 0 0 3 5
ARTM 342 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 6   PHIL 130 Felsefe Tarihi I 3 0 0 3 6
ARTM 111 Çağdaş Kültür Kuramı I 3 0 0 3 5   PHIL 112 Mantık I 3 0 0 3 6
ARTM 281 Türk Sanat Tarihi 3 0 0 3 3   ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş 3 0 0 3 6
ARTM 243 Dans ve Cinsiyet 3 0 0 3 3   ANT 373 Türk Mitolojisi I 3 0 0 3 3
ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3 8   PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 6
ANT 383 Güncel temalar Kültür ve  Cinsiyet 3 0 0 3 6   PSIR 201 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 5
PSIR 417 Diplomatik Protokol 3 0 0 3 5   ECON 102 Ekonomi Sosyolojisi 3 0 0 3 6
  Yabancı Dil 3 0 0 3 3     Yabancı Dil  3 0 0 3 3
                             
Tamamlayıcı Seçmeli - TT T U L Y A                
Disiplinlerarası Dersler                          
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 5                
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3 5                
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 0 3 4                
PA 409 Uluslararası Çevre Politikaları 3 0 0 3 5                
ANT 156 Sosyal Problemler 3 0 0 3 5                
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 6                
PSIR 331 Uluslararası Kuruluşlar 3 0 0 3 5                
PSIR 473 Uluslararası İşletme ve Siyaset 3 0 0 3 5                
ECON 462 Enerji Ekonomisi 3 0 0 3 5                
ECON 364 Sağlık Ekonomisi  3 0 0 3 5                
ECON 363 Gelişme Ekonomisi 3 0 0 3 5                
ECON 422 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3 6