ift diploma

 

 

İŞLETME ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI

                             
TEMEL DERSLER          
                             
BİRİNCİ YARIYIL  T U   İKİNCİ YARIYIL T U L Y A
AFE 123 Akademik Okuma, Yazma ve Yaratıcı Düşünme I 3 0 0 3 3   AFE 124 Akademik Okuma, Yazma & Yaratıcı Düşünme II 3 0 0 3 3
BUS 103 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 5   BUS 113 Yönetim ve Liderlik 3 0 0 3 5
ECON 111 İktisata Giriş I
3 0 0 3 6   ECON 122 İktisata Giriş II
3 0 0 3 6
MATH 171 Matematik I 3 0 0 3 5   MATH 172 Matematik II 3 0 0 3 5
BUS 213 Yöneticiler için Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 3   HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
TKL 201 Türk Dili I 2 0 0 2 2   TKL 202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
HTR 301 Atatürk İlkerleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 2 2   HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 0 3 3
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 0 3 3   PSY 241 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 5
  TOPLAM   22 29     TOPLAM   22 31
                             
ÜÇÜNCÜ YARIYIL T U L Y A   DÖRDÜNCÜ YARIYIL T U L Y A
BUS 202 Organizasyon Teorisi ve Tasarımı 3 0 0 3 5   BUS 406 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 5
BUS 216 Çoklu Kültürlerde İş İletişimi 3 0 0 3 3   BUS 219 Uygulamalı İşletme İstatistiği 3 0 0 3 5
BUS 215 Finansal Muhasebe (+Lab) 2 0 2 3 5   BUS 229 Girişimciliğin Prensipleri 3 0 0 3 5
BUS 218 Yönetsel Düşünme 3 0 0 3 3   BUS 223 Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 0 3 5
BUS 307 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 5
LAW 127 Hukuka Giriş  3 0 0 3 5   BUS 225 Etik ve Sosyal Sorumluluk  3 0 0 3 3
  Tamamlayıcı Seçmeli (Doğaya Bilimsel Yaklaşım) 3 0 0 3 3     Tamamlayıcı Seçmeli (Estetik, Yorumlayıcı, Edebi Yaklaşım) 3 0 0 3 3
  TOPLAM   24 29     TOPLAM   18 31
                             
BEŞİNCİ YARIYIL T U L Y A   ALTINCI YARIYIL T U L Y A
BUS 302 İşletme Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 6   BUS 313 Yönetim Bilimleri 3 0 0 3 5
BUS 304 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 5   LAW 191 İşletme Hukuku 3 0 0 3 5
BUS 306 Şirket Finansmanı 3 0 0 3 5   BUS 403 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 5
BUS 309 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3 0 0 3 5     Tamamlayıcı Seçmeli (Tematik Disiplinler Arası Yaklaşım) 3 0 0 3 5
  Tamamlayıcı Seçmeli (Tarih ve Felsefe Yaklaşımı) 3 0 0 3 5     Tamamlayıcı Seçmeli (Estetik, Yorumlayıcı, Edebi Yaklaşım) 3 0 0 3 3
  Tamamlayıcı Seçmeli (Doğaya Bilimsel Yaklaşım) 3 0 0 3 3     Serbest Seçmeli*** 3 0 0 3 3
                BUS 490 Staj 3 0 0 NC 5
  TOPLAM   18 29      TOPLAM   18 31
                             
YEDİNCİ YARIYIL T U L Y A   SEKİZİNCİ YARIYIL T U L Y A
BUS 401 Uluslararası İşletme 3 0 0 3 6   BUS 404 İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim 3 0 0 3 8
  Alan Seçmeli (Zorunlu)* 3 0 0 3 5     Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli** 3 0 0 3 5     Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 3 0 0 3 5     Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 3 0 0 3 5     Serbest Seçmeli 3 0 0 3 3
  Tamamlayıcı Seçmeli (Tematik Disiplinler Arası Yaklaşım) 3 0 0 3 5     Tamamlayıcı Seçmeli (Yaşam Boyu Sağlık) 2 0 0 2 3
  TOPLAM   18 31     TOPLAM   17 29
                             
                Minimum Mezuniyet Koşulları
  T: Teori , U: Uygulama ,  L: Laboratuar,  Y: Yedi             Kredi 157
  A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer  Sist             AKTS 240
                Ders Sayısı 55
                             
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER          
                             
Tamamlayıcı Seçmeli T U L Y A   Tamamlayıcı Seçmeli T U L Y A
Estetik, Yorumlayıcı, Edebi Yaklaşımlar             Tarihi ve Felsefi Yaklaşımlar          
FAR 111 Sanat Tarihi 3 0 0 3 6   PHIL 101 Felsefeye Giriş 3 0 0 3 5
ARTM 342 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 6   PHIL 130 Felsefe Tarihi I 3 0 0 3 6
ARTM 111 Çağdaş Kültür Kuramı I 3 0 0 3 5   PHIL 112 Mantık I 3 0 0 3 6
ARTM 281 Türk Sanat Tarihi 3 0 0 3 3   ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş 3 0 0 3 6
ARTM 243 Dans ve Cinsiyet 3 0 0 3 3   ANT 373 Türk Mitolojisi I 3 0 0 3 3
ELIT 203 Amerikan Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3 8   PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 6
ANT 383 Güncel temalar Kültür ve  Cinsiyet 3 0 0 3 6   BUS 354 Farklılıkların Yönetimi 3 0 0 3 5
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 6                
                             
Tamamlayıcı Seçmeli - TT T U L Y A   Tamamlayıcı Seçmeli - TT T U L Y A
Tematik Disiplinler Arası Yaklaşım             Doğaya Bilimsel Yaklaşım          
SOC 101 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 5   PHYS 210 Evren İncelemeleri 3 0 0 3 5
POLS 105 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3 6   PHYS 101 Fizik I 3 0 0 4 6
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 0 3 4   PHYS 102 Fizik II 3 0 0 4 6
PA 409 Uluslararası Çevre Politikaları 3 0 0 3 5   PHIL 242 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 6
ANT 156 Sosyal Problemler 3 0 0 3 5   BIO 120 Modern Biyoloji 3 0 0 3 5
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3 6   CHEM 111 Genel Kimya 3 0 0 3 6
ANT 485 Uluslararası Göç 3 0 0 3 3   NUT 101 Beslenme İlkeleri 3 0 0 3 5
BUS 310 Proje Yönetimi 3 0 0 3 5   NUT 204 Beslenme Ekolojisi 3 0 0 3 5
                             
ALT UZMANLIK ALANI ZORUNLU DERSLER          
                             
Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A
Yönetim ve Liderlik             Girişimcilik          
BUS 351 Kurumsal Yönetişim 3 0 0 3 5   BUS 358 Girişimcilik Finansmanı ve Değerleme 3 0 0 3 5
BUS 331 Liderlik 3 0 0 3 5   BUS 359 İş Geliştirme ve Ticarileşme 3 0 0 3 5
BUS 333 Örgüt Değişimi ve Gelişimi 3 0 0 3 5   BUS 332 Girişimcilik ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 352 Çatışma Yönetimi ve Müzakere 3 0 0 3 5   BUS 364 Marka Yönetimi 3 0 0 3 5
                             
Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A
Pazarlama             Muhasebe ve Denetim          
BUS 343 Pazar Araştırması 3 0 0 3 5   BUS 323 Orta Kademe Muhasebe 3 0 0 3 5
BUS 341 Tüketici Davranışı 3 0 0 3 5   BUS 322 Denetim 3 0 0 3 5
BUS 449 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 5   BUS 303 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 5
BUS 340 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 3 5   BUS 455 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 0 3 5
                             
Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A
Finans             Teknoloji ve Operasyon Yönetimi          
BUS 455 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 0 3 5   BUS 445 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 369 Uluslararası Finans 3 0 0 3 5   BUS 361 Stratejik Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 323 Orta Kademe Muhasebe 3 0 0 3 5   BUS 471 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 5
BUS 420 Para ve Bankacılık 3 0 0 3 5   BUS 460 Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 5
                             
Alt Uzmanlık Alanı Zorunlu Dersleri T U L Y A              
İnsan Kaynakları Yönetimi                        
BUS 333 Örgüt Değişimi ve Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 352 Çatışma Yönetimi ve Müzakere 3 0 0 3 5                
BUS 475 Performans Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 436 Çalışanlar ve Yönetim İlişkisi 3 0 0 3 5                
                             
ALT UZMANLIK ALANI SEÇMELİ DERSLER          
                             
Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A
Yönetim ve Liderlik             Girişimcilik          
BUS 353 Paydaşlar Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 361 Stratejik Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 354 Farklılıkların Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 352 Çatışma Yönetimi ve Müzakere 3 0 0 3 5
BUS 332 Girişimcilik ve KüçükŞirket Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 367 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 355 Küresel Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret 3 0 0 3 5   BUS 447 Satış Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 356 Aile Şirketi Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 440 Elektronik Pazarlama 3 0 0 3 5
BUS 357 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 210 Elektronik İş 3 0 0 3 5
BUS 361 Stratejik Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 355 Küresel Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret 3 0 0 3 5
BUS 436 Çalışanlar ve Yönetim İlişkisi 3 0 0 3 5   BUS 369 Uluslararası Finans 3 0 0 3 5
BUS 484 Üçüncü Sektör Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 471 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 5
                BUS 356 Aile Şirketi Yönetimi 3 0 0 3 5
                BUS 390 Girişimcilik 3 0 0 3 5
                BUS 460 Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 5
                             
Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A
Pazarlama             Muhasebe ve Denetim          
BUS 364 Marka Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 471 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 5
BUS 447 Satış Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 320 Vergi Muhasebesi 3 0 0 3 5
BUS 454 Perakende Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 457 İç Denetim 3 0 0 3 5
BUS 441 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 351 Kurumsal Yönetişim 3 0 0 3 5
BUS 440 Elektronik Pazarlama 3 0 0 3 5   BUS 327 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3 0 0 3 5
BUS 210 Elektronik Ticaret 3 0 0 3 5   BUS 481 İleri Derece Muhasebe 3 0 0 3 5
BUS 471 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 5   BUS 459 Karar Verme için Muhasebe 3 0 0 3 5
BUS 350 Hizmet Pazarlaması 3 0 0 3 5                
                             
Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A   Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A
Finans             Teknoloji ve Operasyon Yönetimi          
BUS 495 Davranışsal Finans 3 0 0 3 5   BUS 462 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması 3 0 0 3 5
BUS 471 Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) 3 0 0 3 5   BUS 352 Çatışma Yönetimi ve Müzakere 3 0 0 3 5
BUS 358 Girişimcilik Finansmanı ve Değerleme 3 0 0 3 5   BUS 367 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 351 Kurumsal Yönetişim 3 0 0 3 5   BUS 470 Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 322 Denetim 3 0 0 3 5   BUS 477 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 429 Banka Fon Yönetimi 3 0 0 3 5   BUS 474 Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 5
BUS 425 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 467 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi 3 0 0 3 5                
                             
Alt Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri T U L Y A              
İnsan Kaynakları Yönetimi                        
BUS 430 Ücret Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 437 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 366 Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 5                
BUS 483 İnsan Kaynakları Eğitimi ve Gelişimi 3 0 0 3 5                
BUS 476 İşe Seçme ve Yerleştirme 3 0 0 3 5                
BUS 357 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 3 0 0 3 5