ciftdiploma

 

İşletme Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)


Yeditepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ve University of North Carolina Wilmington, Cameron School of Business arasında çift diploma programı ilk defa 2015 LYS sınavı ile öğrenci alımına başlayacaktır.
İşletme – UNCW (UOLP) Çift Diploma Programına kaydolacak öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yılını Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, kalan iki yılını ise; University of North Carolina Wilmington'da tamamlayacaktır.
Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitenin o yıl için belirlenen eğitim ücretini ödemekle yükümlü olacaklardır. Her iki üniversitenin akademik gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, hem YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'nden hem de UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA (UNCW)'dan İşletme Lisans Çift Diploması almaya hak kazanacaklardır. UOLP katılımcıları, gidecekleri ülkenin vizesini almakla ve o ülkenin göçle ilgili tüm yasalarına uymakla yükümlüdür. Barınma, sigorta, yeme-içme, ulaşım, kitap vb. masraflar tamamen öğrenciler tarafından karşılanır.

 

ciftdiplomaalt.png.jpg

 

 

İş dünyasının odağı, sanayi çağından bilgi çağına dönüşmekte. Cameron School of Business’da İşletme eğitimi teknik, analitik ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Öğrencilerin 21. yüzyılda iş dünyasındaki bu temel değişimin öncülüğünü yapmaları gerekecektir. UNCW Cameron School of Business, Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından akredite edilmiştir. AACSB Akreditasyonu işletme eğitiminde mükemmelliğin damgasıdır. Dünyada, işletme okulları arasında bu akreditasyona sahip okulların oranı yüzde beşten azdır. Bugün, 48 ülkede, 727 işletme okulu AACSB tarafından afiliye edilmiştir.

 

Okul diğer bölgesel devlet üniversiteleri arasında lider konumdadır;

 

  • Öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı eğitim.
  • Öğrenciler ve iş adamları arasındaki etkileşim.
  • İş teorileri ve pratik uygulamaları dikkate alan kaliteli burs sistemi.
  • Ulusal itibara yakışan seçilmiş programlar.
  • Bölge bazında burs ve hizmet belirlemeleri.

 

Cameraon School of Business hakkında daha fazla bilgi için; http://csb.uncw.edu/about/index.htm